Spring naar content

Ondertussen in het Mauritshuis: blijft de Gouverneurskamer, maar krijgt een hospitaal

Ondertussen in het Mauritshuis …

  Blijft de Gouverneurskamer, maar krijgt een hospitaal!

 

Deze kamer gaat over de geschiedenis en het gebruik van het Mauritshuis na de dood van Prins Maurits met als overkoepelende thema ‘Oorlog en Vrede’ met de focus op twee belangrijke periodes en functies: Het Mauritshuis als Gouvernement tijdens het Beleg van Willemstad in 1793 en als kazerne/militair hospitaal tijdens de Eesrte Wereldoorlog.

 

De ruimte wordt hiertoe visueel in tweeën gedeeld, maar blijft wel één geheel.  De linkerkant wordt ingericht als gouverneurskamer en de rechterkant als kazerne/militair hospitaal. Deze onderdelen lopen letterlijk in elkaar over.  De klassieke kast van de gouverneur loopt over in een lockerkast. Het bureau van de gouverneur in een schragentafel van het militair hospitaal. Inhoudelijk worden de belevingen en verhalen gespiegeld aan elkaar.

 

Gouverneur baron Van Boetzelaer staat voor het raam. Het is februari 1793. Het Franse leger staat voor de stadspoort en vraagt om overgave. Wat moet hij doen? Van Boetzelaer maakt je deelgenoot van de situatie. Op het scherm wordt in een audiovisuele beleving het uitzicht van de vensters gecombineerd met de geschiedenis.

 

Het andere deel van de ruimte is ingericht als kazerne/militair hospitaal ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Met een ziekenhuisbed, britsen, tafel, lockerkastkast, enz. wordt de juiste sfeer opgeroepen. Je maakt kennis met een inwoonster van Willemstad, die tijdens de Eerste Wereldoorlog soldaten verzorgt in het Mauritshuis. Aan tafel schrijft ze in haar dagboek. In audio hoor je haar persoonlijke overpeinzingen en ontboezemingen. In de verschillende kluisjes in de lockerkast liggen persoonlijke spullen van soldaten.  Hier worden een paar authentieke verhalen verteld over soldaten die om en in Willemstad gelegerd waren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wat zijn hun ervaringen? Over wachtlopen, verveling, verlof, verschansingen bouwen, etc.

 

Op dit moment is het Mauritshuis vanwege de verbouwing en opgelegde coronamaatregelen gesloten!