Spring naar content

Ondertussen in het Mauritshuis: wordt de secretariekamer in twee delen gesplitst

Ondertussen in het Mauritshuis …

  Wordt de secretariekamer in twee delen gesplitst!

 

De secretariekamer is gesplitst in twee delen. In het eerste deel wordt het verhaal van de vesting van Willemstad verteld. Je komt te weten wat de relatie van Willemstad is met ‘Oranje en Spanje’. Wanneer de vesting is gebouwd? Door wie ,waarom en wat is haar functie is? Dit zijn de vragen waar je een antwoord op krijgt.

 

In het midden van de ruimte staat een grote ‘vergadertafel’ in de vorm van de oude vesting met vijf bastions. Aan de tafel wordt door vijf personen gediscussieerd over het al dan niet verstevigen van de vesting. Je krijgt het verhaal vanuit verschillende perspectieven te horen: door Prins Maurits, vestingbouwer, een Spaanse soldaat, een inwoonster van Willemstad en een boer. Je neemt plaats aan de vergadertafel en wordt deelgenoot van de discussie. Op elke hoek staat een beeldje van een personage. Tijdens de discussie wordt op de ‘vergadertafel’ een animatie  geprojecteerd, die het verhaal van de sprekers ondersteunt.

 

De twee Secretariekamers worden gescheiden door een wand.  In de scheidingswand is een interactieve ‘tekentafel’ geplaatst waar je spelenderwijs meer te weten komt over de verschillende onderdelen van een vesting en haar functie. Aan de wand wordt door middel van prenten, kaarten en foto’s stilgestaan bij belangrijke periodes uit de geschiedenis van de vesting/stelling als verdedigingswerk.

 

Aan de andere zijde van de interactieve wand staat de Zuiderwaterlinie centraal. Het hoofdthema in deze ruimte is Land en Water. Hier gaat het over de band van Nederland met het water en over de rol die water kan spelen bij de verdediging tegen een vijand. Er wordt ingegaan op het ontstaan van de Zuiderwaterlinie, de werking van de linie (inundatie) en de rol van de linie in de geschiedenis.

 

In het midden van de ruimte staat een roeiboot waarin je plaats neemt om samen met  Menno van Coehoorn op inspectiereis langs de belangrijkste vestingsteden in het zuiden te varen. In de boot gebeurt iets magisch: wanneer je gaat roeien trekt langzaam het polderlandschap voorbij met het aanzicht van de steden van de linie, o.a. Bergen op Zoom, Willemstad en Den Bosch. Bij sommige plekken doet Menno van Coehoorn in een animatie verslag van zijn bevindingen. In de scheidingswand is ook aan de zijde van de roeiboot een touchscreen ingebouwd. Hierop kan een interactief inundatiespel gespeeld worden. Spelenderwijs leer je hoe de verdediging door middel van water werkt en wat de voor- en nadelen zijn. Je wordt voor dilemma’s geplaatst en moet strategische beslissingen nemen: wel of niet de sluis openzetten, waar moeten de versterkingen worden geplaatst? Pas op de boer heeft de sluis kapot gemaakt, wat nu? Door de juiste  beslissingen te nemen, kun je de vijand weren.

 

Vanuit de secretariekamer treedt de bezoeker een klein kabinet binnen. In het belevingskabinet is een special gemaakt over de Watersnoodramp. Je beleeft de bange uren in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. De verteller is burgermeester van Willemstad, Cor van der Hooft, die manhaftig heeft opgetreden en zijn burgers tijdig in veiligheid heeft gebracht. Je wordt meegenomen in zijn verhaal. Op de wand worden historische foto en filmbeelden geprojecteerd waarmee deze gebeurtenis herbeleefd kan worden.

 

Op dit moment is het Mauritshuis vanwege de verbouwing en opgelegde coronamaatregelen gesloten!