Sluiting I-punt Van Bellen

Op 1 april 2021 sluit het toeristische informatiepunt aan de Lantaarndijk in Willemstad haar deuren. Vanaf dat moment is er voor Willemstad één informatiepunt in het Mauritshuis. Hier ligt foldermateriaal van VVV Moerdijk en de omgeving.

 

Sluiting door opening bezoekerscentrum

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2020 is besloten het budget voor de bijdrage aan toeristisch informatiepunten te verlagen. Van Bellen heeft hierop besloten de samenwerking met de gemeente te beëindigen.

Het Mauritshuis wordt ingericht als bezoekerscentrum met toeristische informatievoorziening. De verwachting is dat dit 1 juli 2021 afgerond is. Als de maatregelen het toelaten is het Mauritshuis al wel eerder weer geopend en de toeristische informatie al verkrijgbaar.

Tijdens openingstijden kunnen bezoekers op deze locatie terecht voor foldermateriaal, zoals onze attractiekaarten en fiets- en wandelroutes. Ook informatie van omliggende gemeenten en diverse locaties, zowel binnen als buiten onze gemeentegrenzen, wordt hier verspreid.

Verbouwing Mauritshuis

Op dit moment wordt het Mauritshuis verbouwd. Het Mauritshuis vormen we om tot bezoekerscentrum voor de Stelling van Willemstad en Zuiderwaterlinie met een toeristische en museumfunctie. Hierbij vertellen we het verhaal van het Mauritshuis, Willemstad, de Stelling van Willemstad en de Zuiderwaterlinie. Dit wordt op zo’n manier gedaan dat het voor jong en oud interessant is.