Bastion Friesland

Bastion Friesland vormt een onderdeel van de vestingwerken van Willemstad en ligt achter het Mauritshuis. Op het ravelijn staan twee kanonnen uit 1811 en op het bastion bevinden zich twee uit 1884 daterende schuilplaatsen. De hoofdwal bezuiden het bastion is doorbroken voor een pad richting de in de vestinggracht gelegen jachthaven.

De vestingwerken van de vestingwerken van Willemstad bestaan uit zeven bastions, genoemd naar de zeven provinciën van de republiek. De binnendijkse omwalling is omsloten door een fraaie vestinggracht, waaromheen een singel, welke in het westen en oosten aansluit op de dijken langs het Hollandsch diep. De singel is omgeven door een buitengracht. De Willemstadse vesting is aangelegd naar een ontwerp van de ingenieur Abraham Andries en in 1585-1586 gewijzigd en voltooid naar bestek van de ingenieur Adriaan Anthonisz. Op beide flanken zijn in 1940-1945 grote Duitse bunkers gebouwd.

De vestingwerken van Willemstad maken onderdeel uit van de grote Stelling van Willemstad. Deze is in opdracht van Willem van Oranje gebouwd met als doel de zuidflank van Holland en de belangrijke vaarwegen tussen Zeeland, Brabant en Holland te beschermen.

Locatie


Jan van Glymesstraat
4797 AK WillemstadBijzonderheden

Meer zoals deze