Spring naar content

De Wachter

Langs de Oostdijk tussen de Tonnekreek en Willemstad is de groene stoepa ‘De Wachter’ en bijzonder kunstwerk. De Wachter staat precies op de plaats waar de stormvloed op 1 februari 1953 naar binnen sloeg en de Ruigenhilpolder overspoelde. Het kunstwerk is een acht meter hoge heuvel, waarop schapen kunnen grazen.

Locatie

De Wachter
Oostdijk
4797SC WillemstadKunstwerk De Wachter, van kunstenaar Marius Boender, is gebouwd langs het Hollandsch Diep op de plek waar de dijk doorbrak tijdens de Watersnoodramp in 1953. Aanleiding voor het monument vormde de voltooiing van de dijkverzwaring in 2001. Het kunstwerk is een maar liefst acht meter hoge, piramide-achtige kleiberg, begroeid met gras. Via een pad dat slingerend over het kunstwerk loopt, kun je het kunstwerk beklimmen. Grote kans dat je dat doet in gezelschap van grazende schapen. De totstandkoming van het kunstwerk was een uitdaging, omdat rekening moest worden gehouden met factoren als gewicht (niet te zwaar), weerbestendigheid (regen en wind) en constructie (niet verzakken onder druk van bezoekers).

Meer zoals deze