Spring naar content

Sabina-Henricapolder

De slikken bij de Sabina-Henricapolder liggen ingeklemd tussen de Volkeraksluizen en een industriegebied. Het natuurgebied vormt een belangrijke schakel tussen het Volkerakmeer en de Biesbosch. Na de afsluiting van het Krammer Volkerak door de Philipsdam vielen de slikken en gorzen van dit natuurgebied droog. Toch groeien op de slikken nog zoutminnende planten als kwelderzegge en rode ogentroost.

 

Locatie


Sabinaweg
4794 SK HeijningenIn de gorzen die vroeger overstroomden bij hoog water, is nieuwe natuur ontstaan. Er groeien bramenstruiken, vlierbomen en wilgen, maar ook rietorchissen en moeraswespenorchissen. Vogels als de blauwborst, rietgors en karekiet broeden er in het voorjaar. Het natuurgebied is in de winter een rustplek voor pijlstaarten, kuifeenden en waterral.

Meer zoals deze