Spring naar content

St. Catharinakerk

De St. Catharinakerk is een gotische kerk gelegen aan de Markt in Zevenbergen. Ze was vóór de Reformatie gewijd aan de Heilige Catharina . De oudste delen zijn uit de 14de eeuw. De kerk bestaat uit een driebeukig schip, een dwarspand, een recht gesloten koor en aan de westzijde van het noorderdwarspand de Joris-kapel. Het schip dateert van omstreeks 1400 toen ook het koor verhoogd werd. De kerk dankt zijn huidige vorm aan een ingrijpende verbouwing in de jaren 1541-1546. De Grote Klok dateert uit 1410, heeft een prachtig sereen geluid en is van bijzonder historische waarde. De klok heeft een randschrift dat wijst op haar katholieke oorsprong: “Maria is mijn naem, mijn geluyt is God bequam”.

 

Locatie

St. Catharinakerk
Markt 4
4761 CD Zevenbergen

0168 323 732

De St. Catharinakerk is het enige monumentale gebouw dat, na de verwoestingen in Zevenbergen door oorlogshandelingen in 1940 en 1944, behouden is gebleven. Er was wel zware oorlogsschade aan de kerk, die tussen 1949 en 1953 is gerepareerd. De toren was vlak voor de bevrijding opgeblazen, maar is in 1961 naar het oude uiterlijk geheel herbouwd. De kerk wordt nog altijd gebruikt voor protestantse diensten en kan worden bezichtigd voor of na een dienst of op afspraak.

Meer zoals deze