Zuiderwaterlinie

Verdedigen met water

Frontlinie, bufferzone én slagveld. Eeuwenlange veranderden machtsstrijden het Brabantse landschap in een bijna permanent strijdtoneel. Uit angst voor de vijand liet de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de landsverdediging in het Zuiden te verstevigen.

Vestingbouwer Menno van Coehoorn verbond bestaande vestingsteden en linies aan elkaar en zette het Brabantse land onder water. Op tussenliggende strategische punten creëerde hij aarden forten en schansen. Hiermee ontstond het Zuiderfrontier dat wij nu kennen als de Zuiderwaterlinie.

Van Bergen op Zoom tot Grave

Kwam de vijand te dichtbij? Dan liet de Republiek het land onderlopen. Inundatie, noemen we die truc nu. Het Zuiderwaterfrontier was de langste aaneengeschakelde linie van vestingsteden, forten en inundatiegebieden die Nederland ooit heeft gekend.

Hoewel de Zuiderwaterlinie niet altijd succesvol bleek, heeft zij de tijd goed doorstaan. Wie eeuwen later vestingsteden als Bergen op Zoom, Breda, ‘s- Hertogenbosch en Willemstad bezoekt, waant zich opnieuw in het strijdtoneel als vriend of vijand, tussen water en forten.

Bezoek de Stelling van Willemstad

De zeearmen verdedigen die toegang boden tot Holland. Dát was voor honderden jaren de taak van de Stelling van Willemstad. Kanonskogels in de muren, kanonnen op de kade. Stadsmuren, stervormige dijken, forten, bunkers en kruithuizen. Het roemrijke verleden van Willemstad liet zijn sporen na.

Op avontuur door de Stelling van Willemstad en haar historische verdedigingswerken beleef je de geschiedenis van stad en land in een gebied waar water en wind nog altijd domineren. Start je ontdekkingstocht in de Canonkamer van het Mauritshuis. Druk op de rode knop en breng de kamer tot leven!